Čistilne naprave ACTIBLOC® LT

Več volumna

Največja prednost SBR čistilnih naprav je njihov volumen.
Čistilna naprava za 1-4 in 5-6 oseb ima kar 5500l za 8 oseb pa 6000 l volumna, kar nam daje naslednje prednosti:
• manjša občutljivost
• boljše prenašanje preobremenitev,
• boljše prenašanje sunkovitih dotokov (evropski delovnik – vsa družina je doma po 16 uri),
• odvoz odvečne biomase na 3-4 leta ali kasneje,
• pripravljenost na prihodnost.

2 prekata

Actibloc je sestavljen le iz dveh prekatov (rezervoarjev).
Prvi služi kot usedalnik. V njem se zbirajo odplake in poteka predčiščenje.
V drugem prekatu poteka dejanska biološka razgradnja. Med čiščenjem v tem prekatu ni dotoka. Za prečrpavanje vode med prekati in prezračevanje skrbi tehnični modul. Ki deluje s pomočjo zraka (brez črpalk v vodi).
Zaradi velikega usedalnika so morebitne morebitne zamašitve izključene.

Brez dodajanja preparatov in menjave biofiltrov
V čistilno napravo Actibloc ni potrebno dodajati nikakršnih preparatov in pospeševalcev razgradnje. Preparati, biofiltri in posebno kamenje so lahko zelo dragi. Poleg tega pa je vprašljiva še njihova dolgoročna dobavljivost ter nadaljna uporaba.

Brez črpalk in elektro delov v vodi

Naprave s črpalkami in aeratorji v vodi so podvržene zamašitvam, oblogam in okvaram. Vse prečrpavanje in prezračevanje v čistilni napravi poteka s pomočjo zraka.