Set za rezervoar 350

S setom za rezervoarje si zagotovite boljšo kvaliteto deževnice za strešno površino do 350m2

Set_za_rezervoar_498ac8a87f02d

Postopek čisčenja in zajemanja:

Voda priteče v volumenski filter s teleskopskim podaljškom. Filter za deževnico za vgradnjo v tla pred zbiralnikom deževnice. Sestavljeni iz jaška iz umetnih mas, nastavljivim teleskopskim podaljškom, s čimer ga enostavno nastavite na višino terena. Po potrebi se teleskop lahko tudi skrajša, ali podaljša.
Deluje na podlagi 2 stopenj čiščenja (najprej grobo nato fino čiščenje). Ima velik izplen vode navkljub navalu vode. Umazanija se splakuje v preliv. Mehansko očiščena voda teče v umijen dotok.

Umirjen dotok služi zato da vam priteče voda v rezervoar od odspodaj navzgor. S tem zagotavljate da vam voda ne premešava usedline ki se naberejo sčasoma. Priključek za umirjen dotok je DN 110.

S plavajočim odvzemom si zagotovite da črpate iz vašega zbiralnika vode 10cm pod gladino in imate vedno čisto vodo v vašem sistemu.

Sifon z zašito proti malim živalim je namenjen zato da vam kaka miš ali druge male živali ne priden v rezervoar za deževnico. Ter da vam odteka odvečna voda ter umazanije katere plavajo na vodi iz rezervoarja. S tem pa si zagotovite vedno svežo vodo. Priključek na sifon je DN110.

Komplet vsebuje:

-umirjen dotok

– plavajoči odvzem

– plavajoči odvzem

– sinusni filte za strešno površino do 350m2

– umirjen dotok

na razpolago